divendres, 14 de desembre del 2007

Ordre de prioritats

Fa una setmana, Font de la Guatlla va despertar-se sense els contenidors de recollida selectiva que acompanyaven als d'escombraries convencionals al carrer Sant Fructuós. Motiu: A causa d'unes obres que s'estan realitzant al mateix carrer, cantonada amb carrer Sant Germà, BCNeta han desplaçat els contenidors d'escombraries a una zona d'aparcament de carga i descarrega del costat i han raptat els tres contenidors de recollida selectiva per facilitar el pas dels camions de l'obra. Els primers veïns que van baixar amb les set bosses de plàstic, vidre i cartró van trobar-se desorientats i totalment defraudats per haver fet l'esforç d'habilitar mil i una bosses i petits contenidors en els llocs més remots de la llar per intentar pregonar el nou dogma del cosmopolitisme urbanita: el reciclatge.

L'ordenança General del Medi Ambient Urbà, concretament al títol VI (Gestió de Residus) en el primer capítol, trobem:

"L'Ajuntament haurà de disposar, en la mesura que les característiques urbanes de les vies públiques ho permetin, del número de contenidors i distàncies de situació d'aquests, que facilitin els ciutadans i ciutadanes el compliment de l'obligatorietat de la recollida selectiva de les fraccions de paper/cartró, vidre i envasos lleugers, així com mantenir les dotacions d'elements de contenció actualitzades."


Per tant, “en la mesura que les característiques urbanes de les vies públiques ho permetin” no crec que s'escaigui a que unes obres particulars d'una immobiliària afectin a gran part del barri en la qüestió del reciclatge. “No paren de dir-nos que reciclem i ara no ens deixen. Que després no es queixin!”, es lamentava Paquita Vilar, veïna del barri. Amb Imma Mayol (ICV) al capdavant de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de la ciutat, amb Eduard García (CIU) com a president del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc i amb Imma Moraleda (PSC) com a regidora del Districte, l'ordre de prioritats en tots els colors polítics s'ha fet evident i, davant d'una obra que ni va ni ve pel barri, no s'ho han pensat dos cops per eliminar la santa recollida selectiva que tant prediquen però que no deixen fer als guatllencs.